2020. július 05.
Emese, Sarolta

5214   nő
4995 férfi
Felhasználónév:
Jelszó:
regisztráció
 
társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetések
Öntözőrendszerek telepítése - expressz javítása
 
társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetések
Szent István LovagrendFórum » bibliai kérdések
Off line-bejelentkezettlen felhasználó a Keresztényrandi.hu fórumán. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetésekPeter302010.03.18. 07:52:40 előzmény:8 12

A kérdés szerintem igen nehéz, de valami olyasmiről lehet szó mint Izsák esetében; és ez a kavarodást is feloldja.

Nem ölték meg, áldozták fel, mert az Úr tehet (tehetett) engedményt a fogadalomból, hiszen Számára nem a lány élete számított, hanem az a komoly szándék és elhatározás, amivel a fogadalmat tették.

A "soha nem ismert férfiút" illetve a "és ez szokássá vált Izraelben" kitételek is ezt támasztják alá.

Szerintem a gyermek feláldozása (illetve annak szándéka) Jézus előképe; maga a történet pedig a szerzetesrendek kialakulásának bibliai előzménye... Keresztényrandi.hu társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetések


Off line-bejelentkezettlen felhasználó a Keresztényrandi.hu fórumán. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetésekmuresz2009.11.09. 17:39:54 előzmény:10 11

asher:
Már ne haragudj, de ezt te HOL OLVASTAD???
Mert én sehol !!!
TÉNYEK, amit a Biblia ir: Jefte fogadalmat tett, igy Isten megsegitette őt egy nagyon fontos csatában, ezután Jeftén volt a sor, aki szintén kész volt teljesiteni az igéretét, és sajnos pont az egyetlen lánya jött vele szemben de ez nem tántoritotta vissza Jeftét hogy teljesitse a fenségesnek tett fogadalmát, csupán 2hónap haladékot adott a lányának, majd megcselekedte amit igért Istennek. Ez nem egy love story az biztos...
A fogadalom pontosan:
Birák könyve 11rész 30-31:
"És fogadást tőn Jefte az Úrnak, és monda: Ha mindenestől kezembe adod az Ammon fiait: Akkor valami kijövénd az én házamnak ajtaján előmbe, mikor békével visszatérek az Ammon fiaitól, legyen az Úré, és megáldozom azt egészen égőáldozatul."
Ezután a fogadalom után hatalmas diadalt aratott:
Birák könyve 11, 32-33:
"És kivonult Jefte az Ammon fiai ellen, hogy hadakozzék velök, és kezébe adá néki azokat az Úr. És veré őket Aroertől fogva mindaddig, míg mennél Minnithbe, húsz városon át, és egész Abel-Keraminig nagy vérontással, és az Ammon fiai megaláztattak az Izráel fiai előtt."
A Fogadás betöltése:
Birák könyve 11, 34-35:
"Mikor pedig méne Jefte Mispába az ő házához: ímé az ő leánya jött ki eleibe dobokkal és tánczoló sereggel; ez volt az ő egyetlenegyje, mert nem volt néki kivülötte sem fia, sem leánya. És mikor meglátta őt, megszaggatá ruháit, és monda: Óh leányom, de megszomorítottál és megháborítottál engem! Mert én fogadást tettem az Úrnak, és nem vonhatom vissza."
Birák könyve 11,39:
És a szomorú végkifejlet:
"És a két hónap elteltével visszatért atyjához, és betöltötte az ő felőle való fogadást, a melyet tett, és ő soha nem ismert férfiút. És szokássá lett Izráelben..."

(Károli Gáspár forditású bibliából)


Off line-bejelentkezettlen felhasználó a Keresztényrandi.hu fórumán. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetésekasher2009.11.06. 13:48:32 előzmény:9 10

Az Úrnak szentelte. És mint prófétanő élt. És soha nem ment férjhez, évente látogatták.


Off line-bejelentkezettlen felhasználó a Keresztényrandi.hu fórumán. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetésekMetalCsaba2009.10.13. 11:16:28 előzmény:1 9

Valami kavarodás van. Ha feláldozta lányát, ahogy az állatot, akkor gyilkos, meg kell halnia (a mózesi törvény szerint). Az ilyen áldozatot pedig papi közreműködéssel tudta volna megtenni, akkor viszont a közreműködő papok is bűnt követnének el. Égőáldozatul ígérte ami elé jön. A lánya jött elé. Betöltötte a fogadást. Ha ezt tényleg úgy csinálták, ahogy olvasom, akkor ritka súlyos bűnt követtek el.


Off line-bejelentkezettlen felhasználó a Keresztényrandi.hu fórumán. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetésekPetiii2009.10.13. 10:43:44 8

Itt az 5.ös cikket olvassátok el, ez az amivel nagyjából én is egyet tudok érteni. Főleg a legvégével, szerintem is fontos, hogy külön ki van emelve, a lány soha nem ismert férfiút. Ha megölték volna , ez nem egyértelmű?

http://www.szaboferenc.hu/biblell.htm


Off line-bejelentkezettlen felhasználó a Keresztényrandi.hu fórumán. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetésekMetalCsaba2009.10.13. 09:54:53 előzmény:1 7

Valami kavarodás van. Ha feláldozta lányát, ahogy az állatot, akkor gyilkos, meg kell halnia (a mózesi törvény szerint). Az ilyen áldozatot pedig papi közreműködéssel tudta volna megtenni, akkor viszont a közreműködő papok is bűnt követnének el. Égőáldozatul ígérte ami elé jön. A lánya jött elé. Betöltötte a fogadást. Ha ezt tényleg úgy csinálták, ahogy olvasom, akkor ritka súlyos bűnt követtek el.


Off line-bejelentkezettlen felhasználó a Keresztényrandi.hu fórumán. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetésekmuresz2009.10.13. 02:36:47 előzmény:4 6

Szerintem Pedig lehet és kéne is szó szerint venni a Bibliát!
Amit Peti leirt az mind igaz, csak éppen ez nem vonatkozik Jefte esetére. Jefte nem égöáldozatul akarta a lányát adni, csak annyit mondott, hogy ami először szembejön vele azt viszi fogadalmi áldozatul az oltárra. Gondoljatok csak bele az ókorban sok állatot tartottak a ház körül.(és azon kivül). Ez egyszerüen csak egy átgondolatlan kijelentés volt, hisz Izraelben szigorú szabályai voltak az áldozatoknak és tilos volt embert áldozni!
A IV.Mózesben nazireusi fogadás-ról van szó.
A III.Mózesben pedig ugyan égőáldozatról, de nem emberi áldozatról, hanem: "Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Ha valaki közületek áldozni akar az Úrnak: barmokból, tulok- és juhfélékből áldozzatok."Keresztényrandi.hu társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetések3.Móz. 1:2)
Az égő áldozás lehetett: tulokféléből(ép him), juhfélékből: bárányokból vagy kecskékből(ép him), madárféléből: gerliczékből vagy galambfiakból.
Ezen kivül volt még egy formája a tüzáldozatnak: az ételáldozat.(3.móz.1:16) És ezen kivül sokféle áldozat volt még.(hálaáldozat, vétekért való áldozat, fogadalmi áldozat, stb.Keresztényrandi.hu társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetések
Amit emlitettél a III.Mózes 7ből az hálaáldozatra vonatkozik azon belül is a "fogadásból vagy szabadakaratból" való áldozatra. Ez azért különbözik a bünáldozattól mert ebben az esetben aki hozta az áldozatot az el is fogyaszthatta, mig a bünáldozatnál csak azokat a papokat illette a hús és a bőr akik elvégezték a szertartást. Tehát a III.Mózes 16 és 17versben általad emlitett igeversek csak azt szabályozzák HOGYAN EGYÉK MEG nem pedig azt hogy MIT EGYENEK MEG, hiszen erre vonatkozólag még mindig a III.Mózes 1:2 vonatkozik. Az emberáldozatot Isten kifejezetten utálatos dolognak tartotta, és megparancsolta hogy ne ne tegyenek ilyet izrael fiai. Tudniillik ugyanis a szomszédos pogány népeknél szokás volt az emberáldozat és a közös paráználkodás, ami Isten előtt viszont utálatos bünnek számitott.


Off line-bejelentkezettlen felhasználó a Keresztényrandi.hu fórumán. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetésekhalado2009.10.13. 00:27:40 előzmény:4 5

Szia Petiii!

Nem értelmezni kell a Bibliát,és szó szerint venni,mert Lelki,Szellemi törvények azok,hanem szívünkkel olvasni,mert az a szívben lakóhoz szól, a lélek tápláléka.Engedjük,hogy emelje lelkünket,és formálja tudatunkat a kegyelem Jézus Krisztus által.


Off line-bejelentkezettlen felhasználó a Keresztényrandi.hu fórumán. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetésekPetiii2009.10.12. 17:43:59 előzmény:2 4

Én erre gondoltam , mint kibúvó (IV Mózes 6):
"Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Mikor férfi vagy asszony külön fogadást tesz, nazireusi fogadást, hogy így az Úrnak szentelje magát:
3. Bortól és részegítő italtól szakassza el magát: boreczetet és részegítő italból való eczetet ne igyék, és semmi szőlőből csinált italt se igyék, se új, se asszú szőlőt ne egyék.
4. Az ő nazireusságának egész idején át semmit a félét ne igyék, a mi a szőlőtőről kerül, a szőlő magvától fogva a szőlő héjáig.
5. Az ő nazireusi fogadásának egész idején, beretva az ő fejét ne járja; míg be nem teljesednek a napok, a melyekre az Úrnak szentelte magát, szent legyen, hagyja növekedni az ő fejének hajfürtjeit.
6. Az egész időn át, a melyre az Úrnak szentelte magát, megholtnak testéhez be ne menjen.
7. Se atyjának, se anyjának, se fiú- se leánytestvéreinek holttestével meg ne fertőztesse magát, mikor meghalnak, mert az ő Istenének nazireussága van az ő fején.
8. Az ő nazireusságának egész idejében szent legyen az Úrnak."

Ez viszont egész ijesztőKeresztényrandi.hu társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetésekIII Mózes 7)
"16. Hogyha fogadásból vagy szabadakaratból áldozza valaki az ő áldozatát, a mely napon áldozza azt, azon a napon egyék meg az ő áldozatát; a mi pedig megmarad abból, másnap egyék meg.
17. A mi pedig annak az áldozatnak húsából tovább is megmarad, harmadnapon tűzzel égettessék meg."


Off line-bejelentkezettlen felhasználó a Keresztényrandi.hu fórumán. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetésekhalado2009.10.11. 15:20:51 3

Jól tudja azt az Úr,hogy fogadalmunkat nem tudjuk betartani,mert az ember gyenge,és esendő.Ezért mondja "ne esküdj se az égre se a földre".De az Isten nem bosszú álló mint az ember,hanem irgalmas ,és könyörül azon aki felismeri bűnösségét,és kéri a megbocsájtást.De ahhoz igen nagy alázat szükséges ami szívből kell,hogy jöjön,és igazi megbánás,mert csak azt fogadja el Mennyei Atyánk.

A bűnbánatra jutást is lehet kérni,aki igazán a világosság útján szeretne járni,és minden nap kérni a vezetést Jézus Krisztus által.


Off line-bejelentkezettlen felhasználó a Keresztényrandi.hu fórumán. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetésekmuresz2009.10.07. 00:43:20 előzmény:1 2

Szia Petiii

Sajnos tényleg elégette égőáldozatul a lányát, nem tehetett mást, mert ezt a meggondolatlan fogadalmat tette: (Birák 11:30-31)
"És fogadást tőn Jefte az Úrnak, és monda: Ha mindenestől kezembe adod az Ammon fiait:
Akkor valami kijövénd az én házamnak ajtaján előmbe, mikor békével visszatérek az Ammon fiaitól, legyen az Úré, és megáldozom azt egészen égőáldozatul."
Jefte csupán annyit tudott tenni emberileg hogy húzta az időt, de nem szeghette meg igéretét amit az ÚR-nak tett. A Biblia több helyen is beszél arról, hogy ne tegyünk meggondolatlan fogadalmakat, illetve jól gondoljuk meg mit igérünk, mert ha már fogadalmat tettünk a fenségesnek akkor azt teljesitenünk kell.


Off line-bejelentkezettlen felhasználó a Keresztényrandi.hu fórumán. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetésekPetiii2009.10.06. 18:22:55 1

Bibliaolvasás közben felmerülő kérdések feltevésére hoztam létre a topikot, hátha más is van úgy, mint én, hogy nem ért egy-két dolgot, és szeretné, ha valaki, aki nála jobban tudja, esetleg elmagyarázná.

Első kérdés:

A Bírák 11-ben olvashatunk Jeftéről, akiről megkérdezném, hogy tényleg feláldozza itt a lányát? Vagy csak az Úrnak szenteli, ami azt hiszem azt jelenti kb, hogy a léviták városában kell leélnie az életét Istent szolgálva?
Mert konkrétan emberáldozat, nincs leírva, csak annyi:
"És a két hónap elteltével visszatért atyjához, és betöltötte az ő felőle való fogadást, a melyet tett, és ő soha nem ismert férfiút."

társkeresés | Kijelentkezés | GYIK | Regisztráció | Szeretni és Szeretve Lenni


  TÁRSKERESŐINK NÉPSZERŰ SZEMPONTOK SZERINT

 
  Aktivitás: Online társkeresők     Utolsó bejelentkezés     Olvasatlan levelek  
  Vallás: Katolikus társkeresők     Református társkeresők     Evangélikus társkeresők  
  Nemzetközi (ország): Erdély-i társkeresők     Szerbia-i társkeresők     Románia-i társkeresők     Szlovákia-i társkeresők  
  Megye: Szabolcs - Szatmár - Bereg-i társkeresők     Komárom - Esztergom-i társkeresők     Baranya-i társkeresők     Fejér-i társkeresők     Békés-i társkeresők     Tolna-i társkeresők     Pest-i társkeresők     Bács - Kiskun-i társkeresők     Hajdú - Bihar-i társkeresők     Borsod - Abaúj - Zemplén-i társkeresők     Csongrád-i társkeresők     Győr - Moson - Sopron-i társkeresők     Heves-i társkeresők     Nógrád-i társkeresők     Somogy-i társkeresők     Vas-i társkeresők     Zala-i társkeresők     Jász - Nagykun - Szolnok-i társkeresők     Veszprém-i társkeresők  
  Életkor: Fiatal társkeresők     Idős (nyugdíjas)) társkeresők  
  Település: Kecskemét-i társkeresők     Budapest-i társkeresők     Nagyvárad-i társkeresők     Dunaújváros-i társkeresők     Kolozsvár-i társkeresők     Pécs-i társkeresők     Egri társkeresők     Székesfehérvár-i társkeresők     Debrecen-i társkeresők     Vác-i társkeresők     Kiskunfélegyháza-i társkeresők     Brassó-i társkeresők     Miskolc-i társkeresők     Bécs-i társkeresők     Mezőkövesd-i társkeresők     Dabas-i társkeresők     Szederkény-i társkeresők     Győr-i társkeresők     Baja-i társkeresők     Békéscsaba-i társkeresők     Nagykároly-i társkeresők     Szombathely-i társkeresők     Kiskunhalas-i társkeresők     Szigetszentmiklós-i társkeresők    Érd-i társkeresők    Szolnok-i társkeresők    Szeged-i társkeresők    Nyíregyháza-i társkeresők    Gödöllő-i társkeresők    Veszprém-i társkeresők    Kaposvár-i társkeresők    Sopron-i társkeresők  
  Végzettség: Diplomás (értelmiségi) társkeresők  
  Családi állapot: Özvegy társkeresők  
  Testalkat: Duci társkeresők  © Varga Balázs Imre
Ha weblapkészítés akkor Blasius Info!