2023. szeptember 29.
Mihály

5504   nő
5201 férfi
Felhasználónév:
Jelszó:
regisztráció
 
társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetések
Szent István Lovagrend
 
társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetések
Öntözőrendszerek telepítése - expressz javítása

A Keresztény Randi társkereső oldal Adatvédelmi Szabályzata

Tartalom:

1. A szabályzat hatálya
2. Az adatkezelés célja és jogalapja
3. A kezelt személyes adatok és azok védelme
4. Regisztráció
5. Felhasználói adatlap, profil létrehozása és módosítása
6. Technikai adatok kezelése
7. Hozzáférés a kezelt adatokhoz
8. Az adatok szolgáltató általi felhasználása
9. Reklámozási célú adatkezelés
10. Külső partnerek hirdetései
11. Adatkezelés más szolgáltatással való összekapcsolás esetén
12. Az érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban, a magánszféra védelme és jogérvényesítési lehetőségei
13. Adatbiztonság és kódolás
14. Az adatkezelés időtartama, a regisztráció törlése
15. Az adatkezelés helye, irányadó jog
16. Az oldal szolgáltatása
17. Az adatkezelő adatai
18. Adatvédelmi nyilvántartás
19. Cookie-k használata
20. Általános fogalmak - Definíciók
21. Alapelvek az adatkezelés során
22. Felelősség más személyek adatainak kezeléséért
23. Az Adatkezelési Szabályzat módosításának lehetősége


1. A szabályzat hatálya:

Jelen szabályzat a www.keresztenyrandi.hu címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A szabályzatnak nincs időbeli hatálya; a Keresztény Randi fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi szabályzatot egyoldalúan módosítsa; a szabályzat módosításáról a felhasználókat tájékoztatja. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a www.keresztenyrandi.hu weboldal további használatával ráutaló magatartással tudomásul veszi a hatályos módosított adatvédelmi szabályzatot. A jelen Adatvédelmi Szabályzat és a változásokkal frissített Adatvédelmi Szabályzat mindenkor elérhető a Keresztény Randi www.keresztenyrandi.hu oldalán.
Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a www.keresztenyrandi.hu oldalon található hivatkozás vezet.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk Felhasználóinktól a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információt. Így az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) a)), illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Bizonyos esetekben, elsősorban az adatlapon kötelezően megadott adatok tekintetében, az adatkezelés az oldal szolgáltatásai igénybe vételének a feltétele.
A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésének célja a honlap látogatóinak a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, illetve a szolgáltatás üzemeltetése, a bemutatkozás és a párkeresés megkönnyítése, a szolgáltatás testre szabása az alábbiak szerint:
- A regisztráció során megadott e-mail cím a kapcsolattartást,
- A választott felhasználó név (nick név, becenév) és a jelszó a felhasználó bejelentkezéskor történő azonosítását,
- Az adatlapon megadott adatok és a feltöltött képek a Felhasználó könnyebb, jobb megismerését, szolgálják.
A személyes adatok kezelésének célja az érintettek azonosítása és a szolgáltatás nyújtása, azaz a társkeresés megkönnyítése. A felhasználók által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a Keresztény Randi Szolgáltatás minél hatékonyabb használata, elsősorban az, hogy az adatokból összeálljon a társkereső Keresztény Randi adatlapja, illetve hogy a felhasználó kívánságának leginkább megfelelő potenciálisan tetsző más felhasználókat tudjon az alkalmazás bemutatni a számukra. A Keresztény Randi nem kezel olyan személyes adatot, amelyek kezelése a célok eléréséhez nem szükséges. Amennyiben a felhasználó elfelejti jelszavát, kérésre a Keresztény Randi rendszere új jelszót generál, melyet elküld a regisztráció során megadott E-mail címére. Az így elküldött jelszót a felhasználó megváltoztathatja.
A Keresztény Randi által naplózott adatok kezelése, valamint a cookie által gyűjtött információkból nyert adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál.

3. A kezelt személyes adatok és azok védelme

A regisztráció folyamán a felhasználóknak a következő adatokat kell megadnia magáról: egy, még nem létező, szabadon választott felhasználónév (becenév, nick név), a születési év, hónap és nap (az adatlapon csak az ebből számított életkor érhető el), nem, E-mail cím (ami szintén nem publikus, azonban a felhasználóval való kapcsolattartáshoz - pl. jelszó megküldése, pótlása - szükséges). Ezen - kötelezően - megadott adatok közül az egyes adatokat a felhasználó a regisztrációt követően nem módosíthatja, ezen adatok megváltoztatását E-mailben kérheti a Keresztény Randi üzemeltetőjétől.
A belépés után további adatok (feltöltött képek, a felhasználó érdeklődési körének, személyiségének és külsejének bemutatását segítő egyéb adatok) megadása önkéntes. Ezeknek az adatoknak az esetében a felhasználó jogosult arra, hogy azokat megváltoztassa. A megadott adatokhoz a Keresztény Randi összes felhasználója és látogatója hozzáfér.
A Keresztény Randi fenntartja magának a jogot arra, hogy az adatlap(ok) tartalmát megváltoztassa, egyes adatmezőket töröljön, vagy újabb adatmezőket hozzon létre, különösen, ha ezt a felhasználók igényei, szokásai szükségessé vagy indokolttá teszik. A Keresztény Randi nem változtatja meg a felhasználó által megadott adatokat.
A Keresztény Randi használata során rögzítésre kerül még a felhasználó regisztrációjának ideje, valamint utolsó belépésének időpontja; illetve adatlapján elérhető az olvasatlan leveleinek száma.

4. Regisztráció

A regisztráció a Regisztrációs Szabályzatban meghatározottak szerint a szolgáltatás igénybe vételének feltétele, melynek célja a Keresztény Randi tagjainak a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása. A Keresztény Randi oldalára csak a 16. életévüket betöltött személyek jogosultak!
A felhasználó törölheti saját fiókját - regisztrációját - saját akaratából. A regisztráció törlésének folyamata: A regisztráció törléséhez első lépésként be kell jelentkezni a www.keresztenyrandi.hu oldalra a felhasználónév (becenév, nick név) - jelszó párossal. Második lépésként - a belépést követően - a "Profil" menüpontra kattintva automatikusan megnyíló "Személyes adataim" alatt található adatmezők alján lévő "regisztráció törlése" linkre kattintva érhető el az adott, regisztráció törlésére szolgáló menüpont. Utolsó - harmadik - lépésként a felhasználó néven (becenév, nick név) - amit automatikusan kitölt a rendszer - még meg kell adni azt az E-mail címet, ami a regisztrációhoz tartozik, azaz amivel a regisztrációt létrehozták. A "Mehet" feliratú gombra kattintva végérvényesen törlődik a Keresztény Randi rendszeréből az adott regisztráció azaz a felhasználó által előzetesen megadott valamennyi adat és feltöltött fotó, valamint postafiókja.
Amennyiben a felhasználó jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében az Adatkezelő az adatokat kezelheti.
Egy adott regisztráció törlésre kerülhet még az alábbi esetekben is:
- a regisztrációhoz tartozó adatok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
- azt hatóság vagy bíróság elrendeli.
Törlés esetén a törölt adatok nem állíthatóak helyre!

5. Felhasználói adatlap, profil létrehozása és módosítása

A felhasználói adatlap, azaz a profil a regisztráció során (lsd. a 4. Regisztráció pontot) automatikusan létrejön és az egyes, a felhasználó által nem kötelezően megadható adatok helyén a "Nincs megadva!" szöveg szerepel, illetve nemének megfelelő piktogram "Nincs kép feltöltve!" felirattal, amíg a felhasználó ki nem tölti, illetve meg nem változtatja azokat, illetve nem tölt fel és állít be magáról fényképet un. igazolványképnek. Erre a www.keresztenyrandi.hu oldalra a felhasználónév (becenév, nick név) - jelszó párossal történt bejelentkezés után a "Profil" menüpontban elérhető "Személyes adataim", "Külső megjelenésem", "Kedvenceim", "Kit keresek?", és a "Fényképeim" lapokon van lehetőség.
A megadott személyes adatokat a felhasználó bármikor módosíthatja, kivéve a regisztráció során kötelezően megadott adatokat (felhasználónév, a születési év, hónap és nap, nem, E-mail cím). Ezeknek az adatoknak a megváltoztatását E-mailben kérheti a Felhasználó a Keresztény Randi üzemeltetőjétől. Lsd. a 3. (A kezelt személyes adatok és azok védelme) pontot.

6. Technikai adatok kezelése

A Keresztény Randi rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, valamint egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző típusát és nyelvét. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál, azok kezelése a honlap látogatottsági adatainak mérése céljából, a honlap biztonságos működésének ellenőrzése, valamint a honlap integritását sértő vagy veszélyeztető jogellenes külső támadások felderítése és elhárítása céljából kerülnek rögzítésre.

7. Hozzáférés a kezelt adatokhoz

A kezelt adatokat a Keresztény Randi csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára. A Keresztény Randi fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak a Keresztény Randi döntéseinek végrehajtására jogosult, a Keresztény Randi utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele a Keresztény Randi felelősségét nem érinti.

8. Az adatok szolgáltató általi felhasználása

A Keresztény Randi a felhasználó által megadott adatokat elsősorban a szolgáltatás nyújtása céljából használja fel. Az elsődleges szolgáltatás - a társkeresés lehetővé tétele, illetve megkönnyítése - igénybe vétele során az adatkezelés automatizált, számítástechnikai rendszeren keresztül, emberi beavatkozás nélkül történik. Ebben az esetben a Keresztény Randi az adatokhoz egyedileg nem fér hozzá. Egyes szolgáltatások esetében, vagy a felhasználó egyedi kéréseinek, panaszainak vizsgálata során a Keresztény Randi a felhasználó adatait a felhasználó által ismert és jóváhagyott módon felhasználja. A rögzített technikai adatokat a Keresztény Randi összesítve, statisztikai célokra felhasználja. A Keresztény Randi jogosult továbbá még azokban az esetekben is az adatok felhasználására, ha a felhasználó jogellenes magatartást tanúsít. A Keresztény Randi jogosult arra, hogy a felhasználó regisztráció során megadott E-mail címére a szolgáltatással összefüggő hírlevelet küldjön, mely nem hirdetés, hanem a szolgáltatással kapcsolatos eseményeket, híreket tartalmazza.
Az adatlapon megadott adatokat a Keresztény Randi felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.

9. Reklámozási célú adatkezelés

Figyelemmel arra, hogy a Keresztény Randi szolgáltatásai ingyenesek, a Keresztény Randi az oldalt reklámozási tevékenység útján tartja fenn. Mindezek alapján a felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a Keresztény Randi a felhasználó által megadott adatokat felhasználja a Keresztény Randi oldalára mutató reklámozási - hirdetési felületek esetében. Ezen reklámozási - hirdetési felületek létrehozása automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történik, és az adott felhasználó adatait csak addig érinti, amíg regisztrációja aktív, azaz nem törli magát a Keresztény Randi rendszeréből.

10. Külső partnerek hirdetései

Egyes hirdető partnereink - mint pl. a Google Adsense - cookiekat használhatnak oldalunkon. Ezek a hirdetők vagy hirdetői hálózatok különböző technológiákat használnak, hogy hirdetéseiket eljuttassák az Ön böngészőjének. Ennek során automatikusan tudomást szereznek az Ön IP címéről. Egyéb technológiákat is használhatnak (mint pl. cookiek, JavaScript), hogy méréseket készítsenek a hirdetéseik hatékonyságáról, vagy személyre szabják ajánlataikat. A www.keresztenyrandi.hu-nak nincs hozzáférése ezekhez a cookiekhoz, amelyeket harmadik fél hirdetők használnak. Ha további információra van szüksége, vagy szeretné letiltani bizonyos tevékenységeiket, nézze meg ezen külső hirdetés szolgáltatók egyéni adatvédelmi elveit. A www.keresztenyrandi.hu oldal adatvédelmi elvei nem vonatkoznak ezekre a szolgáltatókra és weboldalakra és a www.keresztenyrandi.hu nem kontrollálhatja tevékenységüket.

11. Adatkezelés más szolgáltatással való összekapcsolás esetén

Amennyiben a Keresztény Randi, mint szolgáltató a Regisztrációs Szabályzatban szereplő feltételekben meghatározottak szerint a www.keresztenyrandi.hu oldalt összekapcsolja más, általa fenntartott oldallal, az adatkezelések összekapcsolására csak az érintettek kifejezett hozzájárulása esetén kerülhet sor. Hozzájárulás hiányában az egyes adatkezelések a felhasználó adatai tekintetében nem kapcsolódhatnak össze, abban az esetben sem, ha a felhasználó mindkét adatkezelésben ugyanazon adatokkal szerepel.

12. Az érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban, a magánszféra védelme és jogérvényesítési lehetőségei

A felhasználónak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a Keresztény Randitól kérje. A felhasználó joga, hogy egyes adatait módosítsa, vagy teljes adatlapjának törlését kezdeményezze. A felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A tájékoztatás teljes körű, az adatkezelés minden részletére kiterjed (azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat). A kérelmezést az info@keresztenyrandi.hu E-mail címre kell elküldeni, melyre az érintett 30 napon belül írásban, közérthető formában kap választ. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot a Keresztény Randi helyesbíteni köteles. A Keresztény Randi nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így bejelentkezési jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.
A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Keresztény Randihoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.
A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jogait az alábbi módokon érvényesítheti:
-     Panaszával fordulhat közvetlenül a Keresztény Randihoz, aki a panaszt kivizsgálja;
-     Tiltakozhat az adatok kezelése ellen, mely esetben a Keresztény Randi 30 napon belül megvizsgálja a tiltakozást és döntést hoz;
-     Fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: (+ 36 1) 391 1400, Telefax: (+ 36 1) 391 1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu);
-     Bírósági úton érvényesítheti igényét.
A személyes adatok védelmének körén kívül eső panaszaival a felhasználó a Keresztény Randinak való jelzésen túl fordulhat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, továbbá igénye érvényesítése érdekében keresetet terjeszthet elő a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.

13. Adatbiztonság és kódolás

A Keresztény Randi minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatbázisunkkal kapcsolatban minden lehetséges műszaki és technológiai megoldást alkalmazunk annak érdekében, hogy a személyes adatokat biztonságos környezetben tárolhassuk.
A Keresztény Randi nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így bejelentkezési jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta. Amennyiben a Felhasználó a Weboldal használata során személyes adatait harmadik személy részére megadja, vagy hozzáférhetővé teszi, e harmadik személy adatkezeléséért a Keresztény Randi nem tehető felelőssé. A felhasználó az általa megadott, Weboldalon nyilvánosságra hozott adatok tekintetében köteles tudomásul venni, hogy az internet sajátosságaiból adódóan az adatok kikerülhetnek a felhasználó rendelkezése alól.

14. Az adatkezelés időtartama, a regisztráció törlése

Az adatkezelés időtartama a Felhasználó regisztrációjának létrejöttétől annak céljának - azaz a társkeresés - megvalósulásáig, illetve a személyes adatok törlésének kezdeményezéséig terjed. A felhasználó saját adatainak törlését bármikor kezdeményezheti, mely a 4. Regisztráció pontban foglaltak szerint történik meg.
Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt követ el, akkor a Regisztrációs Szabályzatban biztosított módon a Keresztény Randi a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát azonnal törölheti.
Amennyiben a felhasználó azt tapasztalja, hogy a törlés ellenére is maradtak személyes adatai a rendszerben, a törlési igényt E-mailben az info@keresztenyrandi.hu címre kell eljuttatni. A Keresztény Randi a törlési igény beérkezésétől számított 30 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén az adatok nem állíthatóak helyre!

15. Az adatkezelés helye, irányadó jog

Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket a Keresztény Randi hozza meg. Az adatkezelés helye Magyarország. Mindezek alapján a személyes adatok kezelésére a magyar jogszabályok, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai az irányadók.

16. Az oldal szolgáltatása

A Keresztény Randi weboldal párkapcsolat létesítésére szolgál. A Keresztény Randi oldal használatának célja, hogy a regisztrált felhasználók a többi regisztrált felhasználóval megismerkedhessenek, velük a kapcsolatot felvegyék; a többi felhasználóval párkapcsolat létesítése szempontjából kapcsolatot hozzanak létre.

17. Az adatkezelő adatai

Az adatkezelő neve: Varga Balázs Imre
Elérhetőség: info@keresztenyrandi.hu

18. Adatvédelmi nyilvántartás

Az Adatkezelő (Varga Balázs Imre) az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásba bejelentette.
Nyilvántartási azonosító: NAIH-86995/2015.

19. Cookie-k használata

A Keresztény Randi weboldal úgynevezett "cookie"-kat használ. A cookie általában egy szöveges fájl, ami vagy ideiglenesen a felhasználó számítógépének memóriájában vagy pedig annak merevlemezén kerül eltárolásra. A cookie-k nem futtatnak programokat a számítógépen, vagy tartalmaznak veszélyes vírusokat. A cookie-k az igénybe vett szolgáltatásokról, valamint a szerverhez való kapcsolódásról információkat tartalmaznak. A cookie-k fő célja a felhasználók számára egyediesített weboldal elérhetővé tétele, kényelmes használatának biztosítása. A legtöbb böngésző alapbeállításként engedélyezi a cookie-k használatát. A cookie-k letiltása esetlegesen az Önnek nyújtott szolgáltatásunk zavartalan működését akadályozhatja.
A Keresztény Randi weboldal a következő típusú cookie-kat használja:
- átmeneti (session) cookie: Ideiglenes cookie-k, melyek a böngésző bezárásakor törlődnek. A session cookie-k elengedhetetlenek a Keresztény Randi weboldallal kapcsolatos egyes funkcionalitások, alkalmazások megfelelő működéséhez.
- állandó (persistent) cookie: A Keresztény Randi weboldal állandó cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében. (pl.: előzőleg megadott társkeresők közti keresési feltételek megjegyzése). Segítségükkel a felhasználók személyes beállításai a későbbi látogatások során sem vesznek el.
- partner cookie: Ezek a cookie-k együttműködő partnereinkkel való elszámolásban, hirdetéseik hatékonyságának mérésében, a hirdetések tartalmának egyéniesítésében nyújtanak segítséget. Egyes hirdető partnereink - mint pl. a Google Adsense - cookie-kat használhatnak oldalunkon. Ezek a hirdetők vagy hirdetői hálózatok különböző technológiákat használnak, hogy hirdetéseiket eljuttassák a felhasználók böngészőjének. Ennek során automatikusan tudomást szereznek a felhasználók IP címéről. Egyéb technológiákat is használhatnak (mint pl. cookie-k, JavaScript), hogy méréseket készítsenek a hirdetéseik hatékonyságáról, vagy személyre szabják ajánlataikat. A Keresztény Randi weboldalnak nincs hozzáférése ezekhez a cookie-khoz, amelyeket harmadik fél hirdetők használnak.
A Keresztény Randi adatvédelmi elvei nem vonatkoznak ezekre a szolgáltatókra és weboldalakra valamint a Keresztény Randi nem kontrollálhatja tevékenységüket.

20. Általános fogalmak - Definíciók

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
11. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
12. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé tétele;
13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
14. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
15. adatmegsemmisítés: az adatok tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
16. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
17. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;
18. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
19. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
20. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
21. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
22. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
23. Infotv: 2011. évi CXII. törvény az információ önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
24. Eker tv.: 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
25. Felhasználó: az adatkezelővel ügyfél kapcsolatba kerülő természetes személy.

21. Alapelvek az adatkezelés során

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
Különleges adat akkor kezelhető, ha
a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy
b) ha az adatkezelés nemzetközi egyezményen alapul, vagy Alkotmányban biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében törvény elrendeli;
c) egyéb esetekben azt törvény elrendeli.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Az érintettet - egyértelműen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Az Adatkezelő továbbá az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja a Felhasználót, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Az Adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.

22. Felelősség más személyek adatainak kezeléséért

A felhasználók az oldal használata során - például fényképen, fórumon, levelezés során - más személyek adatait csak akkor hozhatják nyilvánosságra, tehetik mások számára hozzáférhetővé, ha ahhoz az érintett személy is hozzájárult. Az érintett hozzájárulása nem szükséges nyilvános közszereplése esetében, vagy az általa korábban korlátozás nélkül nyilvánosságra hozott adatok tekintetében. Amennyiben bárki tudomást szerez arról, hogy az oldalon rá vonatkozó személyes adatot tettek hozzáférhetővé, ezt a Keresztény Randi felé jelezheti. Amennyiben az érintettség igazolt, a Keresztény Randi az adatokat törli. Amennyiben az érintettség igazolt, az érintett kérheti, hogy a Keresztény Randi az adatokat megfelelő módon későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben az érintettnek az eljárás megindítását 60 napon belül igazolnia kell. Az adatokat, valamint azok hozzáférhetővé tételével összefüggő információkat a Keresztény Randi az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. A Keresztény Randi az érintettség igazolásának hiányában is jelezheti a felhasználónak, hogy az általa hozzáférhetővé tett adatok tekintetében hozzá kifogás érkezett.

23. Az Adatkezelési Szabályzat módosításának lehetősége

A Keresztény Randi fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A regisztrált és belépett Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.A jelen Adatkezelési Szabályzat 2015. július 24. napján lép érvénybe.


Fórum | Bejelentkezés | Regisztráció | Sikertörténetek | Elfelejtett jelszó


  TÁRSKERESŐINK NÉPSZERŰ SZEMPONTOK SZERINT

 
  Aktivitás: Online társkeresők     Utolsó bejelentkezés     Olvasatlan levelek  
  Vallás: Katolikus társkeresők     Református társkeresők     Evangélikus társkeresők  
  Nemzetközi (ország): Erdély-i társkeresők     Szerbia-i társkeresők     Románia-i társkeresők     Szlovákia-i társkeresők  
  Megye: Szabolcs - Szatmár - Bereg-i társkeresők     Komárom - Esztergom-i társkeresők     Baranya-i társkeresők     Fejér-i társkeresők     Békés-i társkeresők     Tolna-i társkeresők     Pest-i társkeresők     Bács - Kiskun-i társkeresők     Hajdú - Bihar-i társkeresők     Borsod - Abaúj - Zemplén-i társkeresők     Csongrád-i társkeresők     Győr - Moson - Sopron-i társkeresők     Heves-i társkeresők     Nógrád-i társkeresők     Somogy-i társkeresők     Vas-i társkeresők     Zala-i társkeresők     Jász - Nagykun - Szolnok-i társkeresők     Veszprém-i társkeresők  
  Életkor: Fiatal társkeresők     Idős (nyugdíjas)) társkeresők  
  Település: Kecskemét-i társkeresők     Budapest-i társkeresők     Nagyvárad-i társkeresők     Dunaújváros-i társkeresők     Kolozsvár-i társkeresők     Pécs-i társkeresők     Egri társkeresők     Székesfehérvár-i társkeresők     Debrecen-i társkeresők     Vác-i társkeresők     Kiskunfélegyháza-i társkeresők     Brassó-i társkeresők     Miskolc-i társkeresők     Bécs-i társkeresők     Mezőkövesd-i társkeresők     Dabas-i társkeresők     Szederkény-i társkeresők     Győr-i társkeresők     Baja-i társkeresők     Békéscsaba-i társkeresők     Nagykároly-i társkeresők     Szombathely-i társkeresők     Kiskunhalas-i társkeresők     Szigetszentmiklós-i társkeresők    Érd-i társkeresők    Szolnok-i társkeresők    Szeged-i társkeresők    Nyíregyháza-i társkeresők    Gödöllő-i társkeresők    Veszprém-i társkeresők    Kaposvár-i társkeresők    Sopron-i társkeresők  
  Végzettség: Diplomás (értelmiségi) társkeresők  
  Családi állapot: Özvegy társkeresők  
  Testalkat: Duci társkeresők  © Varga Balázs Imre
Ha weblapkészítés akkor Blasius Info!