2023. szeptember 29.
Mihály

5504   nő
5201 férfi
Felhasználónév:
Jelszó:
regisztráció
 
társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetések
Öntözőrendszerek telepítése - expressz javítása
 
társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetések
Szent István Lovagrend

A Blasius Info - Gyakori Kérdések oldalának hirdetése. - hirdetések - társkeresők - fényképes - keresztyén - keresztény - társkeresés - külföldi - nemzetközi
Nem tudod? - Kérdezd meg! Együtt megválaszoljuk!!
www.gyakorikerdesek.blasiusinfo.hu
A Blasius Info - Gyakori Kérdések oldalának hirdetése. - hirdetések - társkeresők - nemzetközi - fényképes - külföldi - keresztény - keresztyén - társkeresés
Kérdezz bátran, válaszolj okosan!
www.gyakorikerdesek.blasiusinfo.hu

Mivel a Keresztényrandi.hu egy VALÓBAN keresztény - keresztyény társkereső oldal az alábbi szabályzat került megfogalmazásra:

Szabályzat mentése

1./a
     I. Minden 16. életévét betöltött személy szabadon regisztráltathatja magát a Keresztényrandi.hu társkereső oldalon, aki a kereszténység - keresztyénység által képviselt értékrendet és erkölcsi elveket tiszteletben tartja, és regisztrációjának a célja egy tartós, komoly párkapcsolat kialakítása.
     II. A Keresztény Randi, azaz az Üzemeltető szolgáltatása csak akkor felel meg a szerződéses célnak (Felhasználók ismerkedésének elősegítése és így a társkeresés megvalósulása), amennyiben az adatlapok nyilvánosságra kerülnek, és más Felhasználók, illetve az oldal látogatói azokat megjeleníthetik. Ezt a Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi.
     III. A Felhasználó szavatolja, hogy az adatlapján megadott adatok, információk valósak, nem félrevezetőek és azokat rendszeresen aktualizálja.
     IV. A Felhasználó szavatol azért, hogy az általa feltöltött, vagy közreadott szövegek és adatok, képi anyagok nem állnak szerzői jogvédelem alatt, amely tiltaná a nyilvánosságra hozatalukat vagy egyéb felhasználásukat a Keresztény Randi oldalain. A feltöltéssel, illetve beküldéssel a Felhasználó hozzájárul a beküldött adatok a Keresztény Randi oldalain az interneten való nyilvánosságra hozatalához regisztrációjának ideje alatt, azaz annak törléséig.
     V. Az oldal megtekintésekor, - statisztikai célból - rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, valamint a böngésző típusa. A Keresztény Randi ezen adatokat csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja / teszi hozzáférhetővé harmadik fél részére.
     VI. A Keresztény Randi egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyezhetnek el a Felhasználó számítógépén adatfeljegyzés, a Felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A Felhasználó az internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a honlap cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-k olyan szövegfájlok, amelyek vagy a számítógép memóriájába kerülnek ideiglenesen elhelyezésre ("ülő-cookie") vagy pedig a merevlemezen tárolódnak ("permanens-cookie").

1./b A fentieket figyelembe véve más társkereső oldalakkal szemben sem az adatlapon, sem a keresési feltételek között nem tüntetjük fel a "szexuális beállítottsága" rovatot, mivel azt automatikusan heteroszexuálisnak tekintjük. Továbbá tilos a közszemérmet és a közerkölcsöt sértő fényképek feltöltése!

1./c Szigorúan tilos a fórumon olyan hozzászólás közzététele, illetve az oldal felhasználóinak olyan tartalmú üzenet küldése, vagy olyan téma (topic) nyitása, amely bármilyen módon törvény- vagy jogszabálysértő magatartásra utal, illetve szólít fel, vagy a közösség szempontjából nézve súlyosan romboló hatású. Továbbá a felhasználó szavatolja, hogy az általa elhelyezett adat (kép, szöveg, stb.) nyilvánosság számára történő elérhetővé tétele nem sérti a jelen szabályzatban foglaltakat, így különösen a nyilvánosság számára történő elérhetővé tételhez a szerzői jogi jogosult vagy védjegyjogosult. Nem teljesítése esetén az ebből eredő kárért a felhasználó tartozik mindennemű felelőséggel. Amennyiben ezen pontot valaki mégis megszegné, úgy a Keresztényrandi.hu minden jogot fenntart magának az adott hozzászólás felszólítás nélküli törlésére annak fórumáról, súlyosabb esetben a regisztráció vagy akár a teljes téma (topic) törlésére!

1./d A fórum a szabad véleménynyilvánítás, illetve az oldal egésze a tartós párkapcsolat kialakításának egyik legmodernebb eszköze, illetve lehetősége, de még erre a tényre hivatkozva sem szabad mások személyiségi, emberi jogainak való megsértése, mások sértegetése, stb. Ennek a pontnak a megsértőivel szemben az 1./c pontban foglaltak szerint járunk el. Továbbá a felhasználó által feltöltött tartalom (hozzászólás, fotó, üzenet…) nem tartalmazhat jogosulatlan vagy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat; szerzoi jogokat sérto alkotóelemeket; megtévesztő jellegű adatokat; hamis tényeket; valós tényeket nem tüntethet fel hamis színben; olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlodésének hátrányos befolyásolására; amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékítéletre és az emberi méltóságra; súlyos vagy szélesköru ellenállást váltanak ki; becsmérlok vagy megalázók; faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szítanak; egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak; félelem, vagy nyugtalanság érzetet keltenek; bárkinek a magánéletét vagy nyugalmát zavarják; erőszakos tartalma miatt megbotránkozás vagy félelem keltésére alkalmas alkotóelemeket, a gazdasági reklámtevékenységrol szóló törvény hatálya alá tartozó reklámot.

1./e Ha egy témában (topic-ban) jelentős számban fordulnak elő olyan hozzászólások, melyek az 1./d pontot megsértik, úgy a teljes téma (topic) tartalma törlésre kerül; illetve ha egy felhasználó rendszeresen vagy jelentős számban ír az 1./d pontot megsértő hozzászólásokat, úgy abban az esetben az adott felhasználó regisztrációja kerül törlésre!

1./f
     I. A Keresztény Randi, vagy annak megbízásából eljáró harmadik személy jogosult a honlapon a Felhasználók által megjelenített / közzétett tartalmakat figyelemmel kísérni és azzal a céllal ellenőrizni, hogy biztosítsa a jelen Regisztrációs Szabályzat rendelkezéseinek betartását (a továbbiakban: "Moderátor" vagy "moderálás"). A honlapon a moderálás eseti jellegű.
     II. Bármely Moderátor jogosult törölni azt a tartalmat, mely feltételezhetően jogsértő, vagy a jelen Regisztrációs Szabályzat rendelkezéseibe ütközik. Bármely Moderátornak joga van a Felhasználó, vagy az általa nem szerződésszerűen megjelenített tartalom előzetes értesítés nélküli felfüggesztésére és letiltására.
     III. A Keresztény Randi a felelősségét a moderálásból vagy annak elégtelenségéből eredő kárért, illetve kellemetlenségekért kizárja.
     IV. Mivel mint fent említettük a Keresztényrandi.hu egy valóban keresztény - keresztyény társkereső oldal a hozzászólásokban illetve az üzenetekben a durva, obszcén, vulgáris kifejezéseket automatikusan moderáljuk, vagyis ezen szavak, kifejezések helyére ***-ok kerülnek; továbbá ha valaki az 1./b pont ellenére mégis ilyen jellegű fotókat töltene fel, úgy azokat a Keresztényrandi.hu minden felszólítás nélkül törli rendszeréből!

1./g A Keresztényrandi.hu oldalon és annak fórumán automatikus kijelentkeztetés működik, vagyis ha valaki 3 órát meghaladó ideig nem mutat semmilyen aktív tevékenységet (üzenet küldése, témához (topic) való hozzászólás) a rendszer automatikusan kijelentkezteti. Az újbóli bejelentkezés után természetesen korlátlanul gyakorolhatja a regisztrációból adódó jogait.

1./h A regisztráció során megadott adatok hitelességért és valóságtartalmáért (pl. feltöltött fotó) a regisztrációt indító személy tartozik mindennemű felelősséggel. A regisztráció során bármilyen olyan felhasználói (nick) név megadható, amelyik még nem létezik. Tilos továbbá a perverz, obszcén, más felhasználói (nick) nevét (illetve vallási- faji hovatartozását) sértő, lejárató név, a burkolt vagy nyílt reklámhordozó és közismert személy nevének választása. Azokkal a regisztrációkkal szemben, melyek a fentiekkel bármilyen módón ellentétesek a Keresztényrandi.hu a törlés jogát fenntartja! A sikeres regisztrációhoz egy, még nem létező felhasználói (nick) név szükséges, amely megfelel a fent leírtaknak, továbbá egy LÉTEZŐ e-mail cím, mivel a rendszer arra küldi el a felhasználó számára generált jelszavát, amit az első bejelentkezés után ajánlatos megváltoztatni a "jelszó módosítás" menüpontban. Amennyiben a felhasználó a rendelkezésére bocsátott jelszót nem tartja titokban, és azt harmadik személynek átadja, úgy a Keresztényrandi.hu semmilyen felelősséget nem vállal az ezzel kapcsolatos visszaélésekkel. Mivel a felhasználót a szolgáltatással összefüggésben szükséges azonosítás során kizárólag a jelszó igazolja elektronikusan így ha esetlegesen harmadik fél mégis a jelszó birtokába jut, a Keresztényrandi.hu rendszere nem tud különbséget tenni a valódi felhasználó és a jelszót felhasználva a szolgáltatást jogosulatlanul igénybevevő más személyek között, így a harmadik személy eljárását a is a felhasználó eljárásaként ítéli meg, az ebből eredő következményekért a felhasználó tartozik mindennemű felelősséggel. A Keresztényrandi.hu webmestere a jelszóhoz nem férhet hozzá, az kizárólag rejtjelezett formában kerül tárolásra a Keresztényrandi.hu rendszerében, és a megadott jelszó a jelszóval való összehasonlítására is ilyen formában kerül sor. Ha a felhasználó elfelejtené a jelszavát, úgy abban az esetben az "elfelejtett jelszó" menüpontban kezdeményezheti annak pótlását. A Keresztényrandi.hu a felhasználó által korábban megjelölt e-mail címre új jelszót küld. A Keresztényrandi.hu új jelszót más elérhetőségi címre nem küld! Az új jelszót is célszerű a fent leírtak szerint megváltoztatni.

1./i A sikeres regisztráció után bárki szabadon gyakorolhatja abból fakadó jogait pl. módosíthatja saját adatait; üzenetet küldhet más felhasználók számára; hozzászólhat bármelyik témához, vagy akár új topic-ot is nyithat, feltéve, hogy az még sem tartalmát, sem pedig nevét tekintve nem létezik, valamint nem sért felhasználói (nick) nevet. Ha valaki úgy érzi, hogy egy téma (topic) neve vagy tartalma esetleg egy másik felhasználótól kapott üzenetei sérti a regisztráció során megadott felhasználói (nick) nevét vagy személyét, úgy abban az esetben a Keresztényrandi.hu webmesterénél kezdeményezheti az új téma (topic) bezárását illetve az adott felhasználó regisztrációjának a törlését.

1./j A fórumon, illetve a más felhasználóknak küldött üzenetekben biztonsági okokból a HTML kódok használata nem megengedett, azok automatikusan letiltásra kerülnek! A felhasználó nem veszélyeztetheti a szolgáltatás megfelelő informatikai működését, így köteles tartózkodni az informatikai biztonsági veszélyt jelentő használattól, valamint a szolgáltatás informatikai biztonsági támadását vagy veszélyeztetését elősegíteni, illetve a szolgáltatást informatikai biztonsági támadásnak vagy veszélynek kitenni.

1./k Ha egy hozzászólás, feltöltött fotó, vagy egy felhasználónak küldött üzenet bármilyen módon jogszabály- vagy törvénysértő lenne, úgy abban az esetben a Keresztényrandi.hu minden segítséget megad az ügybe bevont hatóságoknak.

1./l Tilos bármelyik felhasználó személyes, vagy bármilyen más adatainak a közzététele, kivéve, hogy ha maga az érintett személy teszi azt. Tilos továbbá a fórumon az olyan bejegyzések, hozzászólások közzététele, amely valamely céget vagy szolgáltatást bújtatva vagy közvetlenül reklámoznak; illetve az ilyen jellegű un. "spam" üzenetek küldése, amelyek zavarják a felhasználókat a Keresztényrandi.hu oldalainak eredeti szándékuk szerinti használatában.

1./m
     I. A Keresztény Randi a jelen Regisztrációs Szabályzat rendelkezéseivel ellentétes, jogellenes vagy jogosulatlan használata - beleértve a Felhasználók felhasználónevének és/vagy E-mail címének bármely formában való gyűjtését, kéretlen üzenetek, levelek küldését és linkek kapcsolását a honlaphoz - az eset kivizsgálását, a Felhasználó és az Üzemeltető között létrejött szerződés azonnali hatályú felmondását és a szükséges jogi lépések megtételét vonja maga után, beleértve korlátozás nélkül a polgári és büntető peren kívüli és peres utat is, valamint az adott regisztráció külön értesítés nélküli törlését.
     II. A Keresztényrandi.hu fenntartja magának azon regisztrációk törlésére vonatkozó jogosultságát, amelyek rendszeresen, szándékosan a fent leírt alapelvekbe ütköző módon vagy tartalommal szól hozzá egy vagy több topichoz, küld más felhasználónak üzenetet, illetve törölt hozzászólást visszamásol, illetve törölt fotót újból feltölt.
     III. Amenyiben a Felhasználó a Keresztény Randi Regisztrációs Szabályzatában szabályozott lényeges pontokat megszegi, akkor a Keresztény Randi - az eset súlyosságától függően - jogosult a Felhasználót azonnal időlegesen, vagy véglegesen kitiltani, illetve adatlapját részben vagy egészben törölni. A Keresztény Randi ennek keretében az arányosság elvére köteles figyelemmel lenni. Ilyen különösképpen, de nem kizárólag a következő eseteketet illetve pontokat tekinti a Keresztény Randi a Felhasználó kötelezettségei súlyos megszegésének, illetve vétségeinek:
        - A Felhasználó nem a 16. életévét betöltött személy;
        - Amennyiben Felhasználó nem kizárólag ellenkező neműek ismeretségét keresi, és/vagy átlépi a keresztény erkölcs határait (pl: szexpartner keresés);
        - Bárminemű - különösen ellenszolgáltatás fejében nyújtott - szexuális ajánlat, reklám közzététele;
        - Bármilyen nyílt- vagy burkolt reklám közzététele. Üzleti célú regisztráció, a megtévesztő, ártó vagy zaklató szándékú vélemény, illetve hozzászólás;
        - Ha felhasználó véleménynyilvánítási szabadságát mások jogainak megsértésén keresztül gyakorolja;
        - A Felhasználó önmagáról valótlan adatokat ad meg, és/vagy adatlapján közzéteszi személyes adatait (telefonszámát, lakcímét, E-mail címét, URL-jét, vagy bármilyen elérési információját), mely által közvetlenül vagy közvetetten elérhetővé válik. Ide tartozik más Felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is;
        - Bármilyen támadás a honlap ellen. Olyan bejegyzések, amelyek sérthetik az Üzemeltető érdekeit, üzleti titkait;
        - Körlevelek, spamek küldése más Felhasználók részére;
        - Olyan anyag közzététele, továbbítása (akár a honlapon belül, akár E-mail-ben), amely mások politikai és/vagy vallási meggyőződését sértheti, amelynek birtoklása, közzététele jogszabályba ütközik;
        - Amennyiben a Felhasználó nem saját magáról készült fényképet tölt fel, a fényképen szereplők nem megfelelő, részben vagy teljesen hiányos öltözetben vannak, vagy a Felhasználó, illetve a fényképen szereplő egyéb személy(ek) a fényképen fegyverrel, tiltott önkényuralmi jelképpel, másokat megbotránkoztató, vagy sértő módon jelenik/jelennek meg, illetve ilyen felvételt/ fényképet más Felhasználóknak továbbít;
        - Amennyiben a Felhasználó bármilyen jogsértő tartalmat helyez el, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére tesz felhívást közzé, vagy erre utaló magatartást folytat;
        - Felhasználó nem jogosult a Keresztény Randi oldalon más honlap, szolgáltatás és/vagy üzlet reklámozására.

1./n A Keresztényrandi.hu fenntartja magának azt a jogot, hogy ha egy témában (topic-ban) a hozzászólások száma eléri illetve meghaladja az 1000-et, akkor az adott témát (topic-ot) archiválja. Természetesen az archiválásra került hozzászólások a továbbiakban is elérhetőek maradnak.

2./a A Keresztényrandi.hu az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a fentiekben rögzített korlátozásokat minden esetben betartja. A Keresztényrandi.hu kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja. A Keresztényrandi.hu kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

2./b Bár a Keresztényrandi.hu jelenleg nem kínál kifejezetten 16 éven aluli gyerekek számára szánt szolgáltatást, ezúton kijelenti, hogy nem gyűjt és nem kezel 16 éven aluli gyermekekről személyes adatokat. Gyerekek személyes adatait nem rögzítjük (még akkor sem, ha ennek hiányában a szolgáltatást nem lehet igénybe venni).

2./c Amikor felhasználóink az oldalainkon tartózkodnak, általában megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk. Vannak azonban olyan oldalak és alkalmak, amikor a Keresztényrandi.hu által kínált szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez szükségessé válhat a felhasználók bizonyos személyes adatainak (például e-mail címének) megadása, illetve ismerete. Természetesen a felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy ne a valódi nevüket, hanem fedőnevet használjanak. Jelen szabályzat a látogatók nem nyilvánosságra szánt, hanem a Keresztényrandi.hu rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra ezen szabályzat hatálya nem terjed ki.

2./d
     I. Amennyiben a Keresztényrandi.hu egyes oldalain regisztrációra kérjük felhasználóinkat, úgy a regisztrációs adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, és minden esetben feltüntetjük, hogy mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kérjük "kötelező" jelleggel megadni. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat azaz az ún. kötelezően kitöltendő mezők kitöltetlenül hagyása azonban azt eredményezheti, hogy a Felhasználó nem tudja magát sikeresen regisztrálni; így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet. A felhasználóink által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval.
     II. A regisztrációs adatok addig maradnak a Keresztény Randi rendszerében, míg azok törlését a Felhasználó nem kezdeményezi.
     III. A regisztrációs adatokat a Felhasználó az adatlapján bármikor módosíthatja.
     IV. A regisztrációs adatlap egyes nem kötelezően kitöltendő rovatai - azok önkéntes kitöltése esetén - különleges adatokat tartalmazhatnak. Ilyen esetekben a jelen Regisztációs Szabályzat elfogadása írásba foglalt nyilatkozatnak minősül, azáltal, hogy a Felhasználó kitölti a regisztrációs formanyomtatványt, hozzájárul személyes adatainak feldolgozásához, beleértve - többek között - lakóhelyét, életkorát, családi állapotát, dohányzási és italfogyasztási szokásait, vallási hovatartozását és annak gyakolását, életfelfogását, éetstílusát, hobbijait, érdeklődési köreit. Ebben az esetben Felhasználó hozzájárul továbbá, hogy a Keresztény Randi az adatlapját a honlapon elhelyezze.
     V. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. A Felhasználó személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet. A Felhasználó kérésére a Keresztény Randi köteles tájékoztatást adni a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az info@keresztenyrandi.hu címen kérhető.
     VI. A Keresztény Randi azaz annak webmestere a tőle elvárható módon gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, védi különösen a jogosulatlan hozzáférés ellen.

2./e A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban eloírt módon (pl: bűncselekmény gyanújával, hivatalos adat lefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, a Keresztényrandi.hu - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat. Amennyiben felhasználóink személyes adatokat bocsátanak a Keresztényrandi.hu rendelkezésére, úgy az minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa ezeknek az adatoknak a biztonságát.

2./f A Keresztényrandi.hu biztosítja, hogy a látogatók elérhessék, javíthassák és kiegészíthessék saját személyes adataikat azokon a kommunikációs csatornákon keresztül és ugyanolyan lehetoségek biztosításával, melyek révén a személyes adataikat korábban a Keresztényrandi.hu rendelkezésére bocsátották. Ezáltal szeretné a Keresztényrandi.hu biztosítani azt, hogy a felhasználóink személyes adatai mindig frissek, pontosak és idoszerűek legyenek. Felhasználóinknak továbbá személyes adataik törlésére is lehetőségük van rendszerünkből (természetesen bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe venni azt a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak).

2./g A Keresztényrandi.hu egyes szolgáltatásainak igénybevételéhez annak felhasználóinak regisztrációs kérdoívet kell kitölteniük. A regisztráció során keletkezo információkat a Keresztényrandi.hu a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. A Keresztényrandi.hu különleges adatokat soha nem kér "kötelező" jelleggel megadni egy regisztráció sikerességéhez. Az ilyen adatok szolgáltatása a felhasználó döntésétol függ. A Keresztényrandi.hu a felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

2./h
     I.A honlap kizárólag a kommunikációs csatornákat nyitja meg a Felhasználók között, azonban a Keresztény Randi nem vállal felelősséget a partnerközvetítés sikeréért, illetve a többi Felhasználó viselkedéséért. A Keresztény Randi nem vállal továbbá felelősséget a Tagok valótlan állításaiért. A Keresztény Randi ehelyütt is felhívja ezért a Felhasználó figyelmét arra, hogy bizonyos elővigyázatossági lépéseket tegyen meg, mielőtt egy másik Felhasználóval találkozna. Semmilyen felelősség nem terheli a Keresztény Randit a honlapon keresztül létrejövő, Felhasználók közötti találkozókért, vagy olyan találkozókkal kapcsolatban, melyek a honlap és annak szolgáltatásai kapcsán Felhasználók és Felhasználók, valamint Felhasználók és Nem- Felhasználók között jönnek létre.
     II.A honlapot minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.
     III.A Keresztény Randi törekszik szolgáltatásainak legmagasabb fokú készenlétét fenntartani, de technikai okok miatt (mentés, karbantartás) nem tudja garantálni a folyamatos készenlétet, illetve nem vállal felelősséget egy bizonyos minimális rendelkezésre állási időért. A Keresztény Randi nem vállal felelősséget a szolgáltatás Felhasználó által, illetve más Felhasználók által okozott hibáiért, és nem garantálja a honlapon található funkciók hiba- és zavarmentes működését, mint ahogy ezen zavarok bizonyos időn belüli vagy azonnali kijavítását sem. Kizárt a felelősség a honlap vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességért, azonban a Keresztény Randi igyekszik legjobb tudomása szerint a zavartalan működéshez szükséges hibákat a legrövidebb időn belül kijavítani. A Keresztény Randi az adatok törléséből vagy elveszéséből, a szolgáltatás korlátozásából, letiltásból vagy kizárásból eredő bármilyen kár megtérítését kizárja.
     IV.A Keresztény Randi nem vállal felelősséget azért, ha más Felhasználók számára hozzáférhetővé tett adatokat e Felhasználók rendeltetésellenesen használják fel, így különösképpen nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek azért keletkeztek, mert a Felhasználó megbízott olyan információban illetve egyéb más anyagban, amely a honlapon keresztül érhető el, vagy amelyet más Felhasználók juttattak el neki.
     V.A Keresztény Randi nem felelős az abból származó kárért, hogy a Felhasználó az adatai védelméről nem gondoskodott körültekintően, illetve hogy más Felhasználók, illetve jogosulatlan személyek (hackerek) hozzáférnek és visszaélnek a rá vonatkozó információkkal.
     VI.A Keresztény Randi a nem általa elhelyezett tartalomért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal.
     VII.Ha olyan hiba merül fel, melyért a Felhasználó álláspontja szerint a Keresztény Randi felelősséggel tartozik, ésszerű határidővel köteles lehetőséget biztosítani arra, hogy a hibát a Keresztény Randi azaz annak webmestere kijavítsa, mielőtt a Felhasználó a hiba saját maga általi kijavítása érdekében bármely költséget illetve kiadást vállalna. Ellenkező esetben a Keresztény Randi felelősségét kizárja.
     VIII.A Keresztény Randi nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett tartalmat, továbbá nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló körülményeket keresni. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében a Keresztény Randi szolgáltatásait igénybevevő Felhasználó által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében a Felhasználó minősül az adat szolgáltatójának.
     IX.Azon eszközök költségeit (számítógép, szoftver, modem), amelyek lehetővé teszik a szolgáltatások használatát, egyedül a Felhasználó köteles viselni. Ugyanez érvényes a telekommunikációs költségekre, amelyek a használat során keletkeznek.
     X.Az adatok átadásával a Felhasználó szavatolja, hogy az általa megadott adatok valósak. A Felhasználó mind a Keresztény Randival, mind harmadik féllel szemben felelősséget vállal az általa hibásan megadott, hamis vagy nem a tulajdonában levő szövegekből és adatokból származó károkért. Felel továbbá minden kárért, amelyek a neki átadott adatok gondatlan továbbadásából keletkeznek.
     XI.A Keresztény Randi kifejezetten elhatárolódik a belinkelt oldalak és képek tartalmától, ezeket nem tekinti sajátjának. A jogszabályok, és a jelen Regisztrációs Szabályzat és a honlap általános irányultsága elleni mindenféle kihágás maga után vonja a linkek, képek, bejegyzések azonnali törlését. Kérjük megértésüket és együttműködésüket, mivel sok esetben csak a tartalmak szúrópróbaszerű ellenőrzése lehetséges számunkra.
     XII.A Keresztényrandi.hu szolgáltatásainak részét képezo nyilvános kommunikációs csatornákat (például fórum) minden felhasználó a saját felelosségére veheti igénybe.
     XIII.A különböző hozzászólások szerzői joga az adott felhasználót illeti meg. A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetőek le, illetve terjeszthetők, és kizárólag a Keresztényrandi.hu írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni. A kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére nem adjuk át.

2./i Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a Keresztényrandi.hu nem vállal felelosséget.

2./j A regisztrált felhasználók további adatainak felvétele a regisztrációs adatlap kitöltésével történik. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megadott adatok egy része publikus, azaz az oldalon közzétételre kerül. Az adatkezelés célja a felhasználó jogosultságainak azonosítása, valamint hogy a többi felhasználó minél többet tudjon meg Rólad - azaz a szolgáltatás minél magasabb színvonalú és hatékony működésének biztosítása. A regisztrációs adatszolgáltatás minden esetben önkéntes! A regisztrációs adatlapon ún. kötelezően kitöltendő mezők kitöltetlenül hagyása azonban azt eredményezheti, hogy nem tudod magadat sikeresen regisztrálni. A regisztrációs adatok a regisztrált felhasználó általi törlésig maradnak a rendszerben; feltéve, hogy a felhasználó nem sérti meg jelen szabályzatot, mely egyes esetekben a regisztráció azonnali törlését vonhatja maga után. A regisztrációs adatokat a regisztrált felhasználó adatlapján bármikor módosíthatja. A regisztrált adatokhoz csak a Keresztényrandi.hu webmestere; a publikus adatokhoz a többi felhasználó, illetve a Keresztényrandi.hu látogatói férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek nem adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelezo adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége. A Keresztényrandi.hu nem tekint bele a Felhasználó leveleibe, személyes adataiba, egészen addig, míg erre törvény, jogszabály nem kötelezi. A Keresztényrandi.hu azonban nem felel, ha az adatokhoz rajta kívül álló okok miatt jogosulatlanul harmadik személy hozzájut (pl. hacker támadás esetén). A Szolgáltatás használatából eredő bárminemű közvetlen, vagy közvetett kárért a Keresztényrandi.hu nem tehető felelőssé.

2./k Tekintettel arra, hogy a regisztráció önkéntes, az adatok megadásáról minden esetben maguk a felhasználók döntenek. Az ebből fakadó adatkezelés jogalapja így az érintettek önkéntes hozzájárulása. Minden felhasználó maga helyesbítheti személyes adatait. Erre bejelentkezés után a személyes adatlapon van lehetőség. A felhasználóknak joguk van regisztrációjukat is törölni. A törlés pillanatában helyreállíthatatlanul megsemmisül a felhasználóhoz kötődő minden adat.

2./l Tilos a Keresztényrandi.hu oldalain más szerzői jogainak, személyhez fűződő jogainak - ide értve a névhez, képmáshoz fűződő jogokat is - emberi méltóságának, jó hírnevének, becsületének, magán- illetve üzleti titkainak a megsértése; valamint a kiskorúak védelmére vonatkozó jogszabályoknak a megsértése. A Felhasználó büntetojogi felelossége tudatában nyilatkozik, hogy a Keresztényrandi.hu oldalain a Btk 204 §-a valamint jelen szabályzat szerinti tiltott pornográf felvétellel történő visszaélést nem követ el, szexuális szolgáltatást nem ajánl fel, szexuális szolgáltatást nem reklámoz. A felhasználó a regisztrációkor kizárólag saját magáról készült felvételt jogosult feltölteni. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Keresztényrandi.hu nem felel a felhasználó által az oldalon feltöltött tartalomért, azonban haladéktalanul eltávolítja a tartalmat, amennyiben annak jogszerűségével kapcsolatosan bármilyen kétség merül fel.

2./m Jelen regisztrációs szabályzat elfogadásával a felhasználó nyilatkozik, hogy a Keresztényrandi.hu ezen feltételeit elfogadja és azokat regisztrációja megszűnéséig magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2./n A regisztrációs szabályzat elfogadása a regisztrációs űrlap elfogadásával lehetséges.

2./o A Keresztényrandi.hu oldal tulajdonosa Varga Balázs Imre.

2./p A Keresztényrandi.hu a szabályzat módosítás jogát fenntartja, arról a felhasználók egyenkénti értesítésére nem köteles!

3./a A Keresztényrandi.hu szolgáltatásait a felhasználók ingyenesen vehetik igénybe; ez azonban nem érinti a felhasználók kártérítési felelősségéből eredő követelések megfizetésének kötelezettségét.

3./b A Keresztényrandi.hu vállalja, a jelen szabályzatban foglalt eljárások és feltételek betartását, azonban csak arra tekintettel tudja a szolgáltatást ingyenesen nyújtani, hogy nem garantálja az üzembiztos és megszakítástól mentes működést. Ebből következően a Keresztényrandi.hu nem tud felelősséget vállalni az esetleges adatvesztésből, hozzáférés felfüggesztéséből, más felhasználók el nem érhetőségéből eredő károkért sem. A Keresztényrandi.hu fenntartja a jogot, hogy előre nem látható üzemeltetési okból (hibából, háttérszolgáltatások el nem érhetősége) a szolgáltatás hozzáférhetőségét bármikor korlátozza vagy szüneteltesse; vagy akár meg is szüntesse azt.

3./c A felhasználók a Keresztényrandi.hu által biztosított felhasználási jogú programkódokkal kapcsolatosan a szerzői jogról szóló törvény által biztosított és szerződésesen ki nem zárható kereteket meghaladóan nem végezhetnek kódvisszafejtési tevékenységet.

3./d A Keresztényrandi.hu a felhasználók személyes adatait csak akkor és olyan terjedelemben továbbítja külföldre, amennyiben a szolgáltatást a felhasználók külföldről veszik igénybe. A Keresztényrandi.hu tájékoztatja a felhasználókat, hogy a szolgáltatás keretében nyilvánosságra hozott adatok külföldi felhasználók számára is elérhetőek lesznek.

3./e A regisztráció törlése nem érinti a felhasználónak a regisztráció törléséig felmerült kártérítési kötelezettségét.

A Keresztényrandi.hu a szabályzat módosítás jogát fenntartja!

A Blasius Info - Gyakori Kérdések oldalának hirdetése. - hirdetések - keresztény - külföldi - fényképes - társkeresők - keresztyén - nemzetközi - társkeresés
Kérdezz bátran, válaszolj okosan!
www.gyakorikerdesek.blasiusinfo.hu
A Blasius Info - Gyakori Kérdések oldalának hirdetése. - külföldi - társkeresés - keresztény - nemzetközi - hirdetések - keresztyén - fényképes - társkeresők
Nem tudod? - Kérdezd meg! Együtt megválaszoljuk!!
www.gyakorikerdesek.blasiusinfo.hu

Tagjaink | Sikertörténetek | Bejelentkezés | Szeretni és Szeretve Lenni | Top100


  TÁRSKERESŐINK NÉPSZERŰ SZEMPONTOK SZERINT

 
  Aktivitás: Online társkeresők     Utolsó bejelentkezés     Olvasatlan levelek  
  Vallás: Katolikus társkeresők     Református társkeresők     Evangélikus társkeresők  
  Nemzetközi (ország): Erdély-i társkeresők     Szerbia-i társkeresők     Románia-i társkeresők     Szlovákia-i társkeresők  
  Megye: Szabolcs - Szatmár - Bereg-i társkeresők     Komárom - Esztergom-i társkeresők     Baranya-i társkeresők     Fejér-i társkeresők     Békés-i társkeresők     Tolna-i társkeresők     Pest-i társkeresők     Bács - Kiskun-i társkeresők     Hajdú - Bihar-i társkeresők     Borsod - Abaúj - Zemplén-i társkeresők     Csongrád-i társkeresők     Győr - Moson - Sopron-i társkeresők     Heves-i társkeresők     Nógrád-i társkeresők     Somogy-i társkeresők     Vas-i társkeresők     Zala-i társkeresők     Jász - Nagykun - Szolnok-i társkeresők     Veszprém-i társkeresők  
  Életkor: Fiatal társkeresők     Idős (nyugdíjas)) társkeresők  
  Település: Kecskemét-i társkeresők     Budapest-i társkeresők     Nagyvárad-i társkeresők     Dunaújváros-i társkeresők     Kolozsvár-i társkeresők     Pécs-i társkeresők     Egri társkeresők     Székesfehérvár-i társkeresők     Debrecen-i társkeresők     Vác-i társkeresők     Kiskunfélegyháza-i társkeresők     Brassó-i társkeresők     Miskolc-i társkeresők     Bécs-i társkeresők     Mezőkövesd-i társkeresők     Dabas-i társkeresők     Szederkény-i társkeresők     Győr-i társkeresők     Baja-i társkeresők     Békéscsaba-i társkeresők     Nagykároly-i társkeresők     Szombathely-i társkeresők     Kiskunhalas-i társkeresők     Szigetszentmiklós-i társkeresők    Érd-i társkeresők    Szolnok-i társkeresők    Szeged-i társkeresők    Nyíregyháza-i társkeresők    Gödöllő-i társkeresők    Veszprém-i társkeresők    Kaposvár-i társkeresők    Sopron-i társkeresők  
  Végzettség: Diplomás (értelmiségi) társkeresők  
  Családi állapot: Özvegy társkeresők  
  Testalkat: Duci társkeresők  © Varga Balázs Imre
Ha weblapkészítés akkor Blasius Info!