2020. április 08.
Dénes

5186   nő
4971 férfi
Felhasználónév:
Jelszó:
regisztráció
 
társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetések
Öntözőrendszerek telepítése - expressz javítása
 
társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetések
Szent István Lovagrend

A Blasius Info - Gyakori Kérdések oldalának hirdetése. - keresztyén - társkeresők - keresztény - nemzetközi - hirdetések - társkeresés - fényképes - külföldi
Nem tudod? - Kérdezd meg! Együtt megválaszoljuk!!
www.gyakorikerdesek.blasiusinfo.hu
A Blasius Info - Gyakori Kérdések oldalának hirdetése. - társkeresők - társkeresés - fényképes - keresztyén - külföldi - nemzetközi - keresztény - hirdetések
Kérdezz bátran, válaszolj okosan!
www.gyakorikerdesek.blasiusinfo.hu

Tanácsok / Helyajánló / Utazás, kirándulás, nyaralás / Belföldi utazási, nyaralási tippek, ötletek / Tippek, ötletek Zala megyében / Alsópáhok

Látnivalók Alsópáhokon

Egyházak Alsópáhokon

Alsópáhok története

Körséta a községben

Híres Alsópáhokiak

Látnivalók Alsópáhokon

A Kis-Balatoni Tájvédelmi Körzet egy része. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetések

Alsópáhoktól 5 km-re van a Kis-Balatoni Tájvédelmi Körzet. A tájvédelmi körzet, a maga páratlan flórájával, és faunájával lehetőséget kínál a horgászatnak is. E terület közelében található Kápolnapusztán, Európa egyetlen bivalyrezervátuma. A környékbeli erdők értékes vadállománya az itt működő vadásztársaságok lehetőséget biztosítanak arra, hogy az idelátogató vadászok élményekben és különleges trófeákban gazdagodva térhessenek haza.
Alsópáhoktól 4 km-re található a FLY BALATON repülőtér, amely lehetővé teszi a község megközelítését akár repülőgéppel is. Alsópáhokból az Európában egyedülálló hévízi tavon kívül jól megközelíthetők a 10 km-re lévő kehidakustányi, valamint a 20 km-re lévő zalakarosi termálfürdők is. Alsópáhokon az utóbbi évtizedben jelentős mértékben nőtt az idegenforgalom.
A községben lévő idegenforgalmi szálláslelőhelyek száma eléri az 1300-at. 1996-ban készült el a KOLPING Családi Hotel, az ausburgi KOLPING szervezet beruházásában. A tájba illő emberközeli épületegyüttes 400 férőhelyével biztosítja a nyugodt feltételeket a pihenni vágyók részére. Az idegenforgalmi szállás férőhelyek száma, meghaladja az állandó lakosok számát. Magyarországon nem sok település mondhatja ezt magáról.
A községben mintegy 4 km hosszúságban húzódnak a szőlők, pincék. E dombvonulatról csodálatos panoráma nyílik a keszthelyi öbölre és Hévízre. A községnek ez a része egyúttal remek lehetőséget nyújt a túrázásra is. A szőlőhegyen vezető utak alkalmasak kerékpározásra és "nordic walking" túrákra is. Az üdülőkörzetünkben folyamatosan épülnek a kerékpárutak, újabb lehetőséget teremtve ezzel az aktív pihenésre.
Az esztétikus falukép kialakítása érdekében folyamatosan történik a járdák felújítása és a virágosítás. Alsópáhokon valamennyi szállásadó gondoskodik arról, hogy amíg Ön kikapcsolódik, pihen gépkocsija és személyes tárgyai megfelelő biztonságban legyenek. Jöjjön el Alsópáhokra, és személyesen győződjön meg Hévíz, Keszthely és környezetének csodálatos és páratlan természeti szépségeiről, kulturális, művészeti értékeiről, vendégszeretetéről, mérsékelt árú szálláslehetőségeiről, amelyet Alsópáhok nyújt Önnek.Egyházak Alsópáhokon

Római katolikus plébániahivatalok:

Magyarok Nagyasszonya kápolna Az alsópáhoki Magyarok Nagyasszonya kápolna. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetések
Cím: 8394 Alsópáhok, Deák Ferenc u. 18.
Tel.: 06-83-344-105
Plébánia: Fő u. 133.
Szentmisék a Magyarok Nagyasszonya kápolnában:
Vasárnap: 17.00 óra (Téli időszámítás idején 16.00.)

Szent Kereszt felmagasztalása templom
Cím: 8394 Alsópáhok, Fő u. 133.
Tel: 06-83-344-105
Szentmisék a Szent Kereszt felmagasztalása templomban :
Hétfő - csütörtök: 19.00 (Téli időszámítás idején 17.00)
Péntek: 19.20 (Téli időszámítás idején 17.20)
Szombat: 19.00 (Téli időszámítás idején 17.00)
Vasárnap: 9.45 (Téli időszámítás idején 9.45)

FIGYELEM! A fenti adatok 2009. augusztusában kerültek kihelyezésre; ezért a szentmisék pontos kezdéséről célszerű előzetesen tájékozódni.
A szentmisék kezdetéről a www.katolikus.hu oldalon is pontos tájékoztatást talál!Alsópáhok története

A község neve feltehetően a "páhol" igéből származtatható. Dr. Szántó Imre, a falu monográfusa szerint a környéken működő tímár foglalkozásra, a nyersbőr "páholására" utalt, annak a -k többes szám jelével ellátott változata. Ugyanis e környéken az évszázadok folyamán több település is létezett, mely hasonló tevékenységgel foglalkozott a közelben feltörő meleg vízre alapozva. Az "Alsópáhok" név csak 1622-ből ismeretes, bár valószínű, hogy előtte is létezett. A korábbi írásos emlékekben, mint "Hosszúpáh" szerepelt.
Szórványos régészeti leletek bizonyítják, hogy a terület már az őskorban is lakott volt. Kerültek elő leletek a rézkorból, bronzkorból, a kora vaskorból, megtalálhatók a vonaldíszes kerámia népének, s a péceli kultúrának a nyomai.

Szintén régészeti leletekből ismerjük a falu középkori román templomának helyét, melyet Dr. Szántó Imre tárt fel 1948-ban. Ezt a templomot a források 1369-ben említik először, de feltehető, hogy a XI. században épült, s Szent Margit tiszteletére szentelték. Hasonlóan a többi kis román templomhoz. Egy hajóját félköríves szentély zárta le, 1778-ban pusztult el. Szintén elpusztult a területről ismert másik középkori templom, az 1354-ből való, s az 1369-ben épített Boldogságos Szűz tiszteletére szentelt templom, melynek utolsó említése 1763-ból ismert. Ez a templom a Zalavári-hát gerincén elhelyezkedő Boldogasszony Páh, a későbbi Nemesboldog-asszonyfa település temploma volt. A település később beolvadt Alsópáhokba. A település mai templomát is ebben az időszakban, 1770-ben kezdte el építtetni Koller veszprémi püspök, melynek titulusa a "Szent Kereszt felmagasztalása" lett.
V. István király pecsétje. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetések
A falu a középkorban a zalai vár földje volt. Első írásos említése egy 1259-ben kelt adománylevélben található, "Paah" néven. Az adománylevélben IV. Béla fia, István királyfi adományoz a falu területéből Csapó fia Andrásnak, kinek leszármazottai hosszú időn át birtokban maradtak a területen. Az adománylevélből derülnek ki a falu lakosainak főmegélhetési forrásai is: őstermelőként szőlészettel, állattenyésztéssel és földműveléssel foglalkoztak. 1350-ben adományként az Óbudai apácák kapják meg Hosszúpáht, de birtokos a Gerei Pethő család is. Ebben a XIV. században Keszthely városa birtokba veszi a Páhszigetet, melyet Zsigmond rendeletére 1405-ben foglalnak vissza. A XVI-XVII. században a község életére a törökkel és a végváriakkal folytatott küzdelem a jellemző. A terület az időszak elején a fehérvári prépostságé, de Fehérvár elvesztése után először a somogyvári apátság kap itt birtokot (1553) I. Ferdinándtól, hogy a török elleni küzdelemre megerősített monostort fenntartsa, majd hasonlóan a megye sok településéhez a veszprémi püspökség lesz birtokos a területen (1560), egészen a jobbágy felszabadításig. Jellemzően a határterületeken élő községekre, Alsópáhok lakosságára is súlyos terheket rótt a török jelenléte. 1566-tól éltek török uralom alatt, s így adózniuk kellett mind a töröknek, mind földesuruknak, a veszprémi püspöknek. A lakosság egy részét a török hurcolta el, s az adóterhek miatt sokan ki is költöztek a faluból, így annak lakossága nagyon megcsappant, sőt a török kor végén egy rövid időre el is néptelenedett. (1681). Az úr bér ebben az időszakban szokásjogon alapult, s a töröknek is fizetendő adókkal együtt nehezítette a lakosság életét. A XIX sz. elején a település lakossága 396 fő. Az 1848-as forradalomban az alsópáhoki lakosság is harcolt, 10 főt említenek. Emléküket őrzi az általános iskola falán, a centenáriumra készíttetett, márványtábla. Az 1857-es népszámlálás idejére la kosainak száma, több mint duplájára emelkedett, 879 főt számlált.

A XIX. század második felében a település gazdasága fejlődött, állatállományuk megnövekedett. A falu területének 57%-át a veszprémi püspökség birtoka foglalta el, mely gátat szabott a termőterületek növelésének. Hévíz és Keszthely iparosodása viszont elősegítette a település fejlődését. Az 1891/92-es tanévben megindult az ötödik és hatodik osztály is az iskolában. 1890-től könyvtár működött a településen. A könyvtár irányítója Konkoly József tanító volt.
Az új termelési ágak megjelenését a gyáripar igényeinek megváltozása okozta. 1907 és 1910 között 26 ember hagyta el a falut, kivándorlásuk célja a munkavállalás volt Amerikában. Az első világháborúban 46 páhoki férfi halt meg és 13 fő lett hadirokkant. 1920 és 1924 évi törvények alapján 81 főnek osztottak ki 1-1 kh földet. A földosztással csak a törpebirtokosok számát növelték és nem nyílt lehetőség az egyre kisebbé váló birtokok megnagyobbítására. Az 1920-as években egy gőzmalom, két szatócsüzlet, négy kocsma és tíz kisiparos működött a községben. 1928-ban tejszövetkezet alakult. 1943-ban megalakult a Gazdakör. A második világháború idején 170 fő vonult be a településről, az áldozatok számát 20 körülire becsülik. 1969-től közös községi tanács székhelye lett, társközsége Felsőpáhok, majd 1977-től Nemesbük is. 1979-ben visszacsatolták Zala megyéhez. Az 1990-es évek végén leváltak a társ községek is, így a falu megindulhatott az önálló fejlődés útján.

Az 1980 - 90-es években a község jelentős fejlődést mutatott. 1984 - 85-ben új orvosi rendelőt és szolgálati lakást építettek, s 1989-ben felépült a falu új iskolája, valamint 1991-ben a tornacsarnok. Hévíz fejlődése, a turizmus megjelenése a kezdetektől hatással volt a településre. Az utóbbi évtized látványos fejlődését is a turizmus indukálta. A község telefon-, víz- és szennyvíz, valamint gázellátottsága a csillagpontos internet és kábeltelevíziós hálózat kiépítése megoldott. A turizmus hatása érződik a falukép megváltozásán is. A rendezettség, a modern szolgáltatások a nyugat-európai falvak színvonalára emelik a községet. A fürdővárosba látogató vendégek egy része itt száll meg, ezzel a lakosság számára plusz bevételt jelent.

(Dr. Szántó Imre és Dr. Szántó Endre: Alsó- és Felsőpáhok története c. könyv alapján)Körséta a községben

Az elmúlt években a község jelentős fejlődést mutatott. Hévíz fejlődése, a turizmus megjelenése a kezdetektől hatással volt a településre. A fokozatosan kialakuló fürdőélet munkaalkalmat teremtett a helybelieknek. Ha Zalaegerszeg felől érkezik a látogató a községbe, az 1990-es években felépült új "lakótelep" tűnik a szemébe. A közel 100 családi ház, 3 új utcába rendeződik. Ugyancsak ezen a részen található a Vital Hotel, a Páhok Panzió és Étterem.

Szent Flórián (a tűzoltók védőszentje) szobra. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetések A Fő utca és a Balassi utca kereszteződésében áll Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének szobra, melyet a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület állíttatott alapításuk 100. évfordulójára. Délebbre haladva a Fő utcából nyugati irányban, a Kolping utcában található a falu temetője, melynek ravatalozóját szintén ez idő tájt építették újjá. 2003-ban haranglábat és új lélekharangot is kapott a temető. A Hévízre vezető úton található a Solar Campig, és a Pelsőczy Camping. A Hűvösvölgyi Csárda, és az újonnan átadott Plus diszkont áruház.

A kereszteződésben található a templom és az iskola a tornateremmel. A község műemléke a XVIII. századi templom. A templomot 1770-ben kezdték építeni barokk stílusban Koller Ignác veszprémi püspök rendeletére, saját költségén, a lakosság munkaerejének felhasználásával. Titulusa a "Szent Kereszt felmagasztaltatása". A templom barokk főoltárán két angyal, szószékén a négy evangélista szobra látható. Hajója három boltszakaszos, szentélye nyugatra néz. Az egykori templomból a XVIII. században az oltárt és a harangot hozták át barokk utódjába. Az oltárt a hajó egyik fülkéjébe helyezték el, de az a XIX. század során tönkrement. A mai templom mellett látható Alsópáhok első és második világháborús áldozatainak emlékműve.

Szemben velük a 90-es években készült plébánia és a Kolping Család Egyesület közösségi háza található. A templom mögött a domboldalban épült fel a Kolping Családi Hotel és Képző Központ. Tőle délebbre épül a Tornácos Lakópark és Panzió, újabb lehetőséget biztosítva az idelátogatóknak a kellemes pihenéshez. A falu életét irányító önkormányzat a Polgármesteri Hivatalban működik. Mellette a posta épületében került kialakításra a telepostaház, hogy a lakosságnak lehetőséget adjon a világháló gyors eléréséhez.
A falunak már az 1970-es évek elejétől fogva volt óvodája. Az épület korábban a tsz, az előtt pedig a majorság intézőjének tulajdona volt. Jelenleg 3 korcsoportban, 6 csoportszobában folyik a 3-6 éves korosztály nevelése. Ugyancsak ebben a "kiskastélynak" nevezett épületben kapott helyet az iskola étterme és a falu szociális étkeztetését is ellátó konyha. Valamint az összes helyi intézmény gazdasági ügyeit lebonyolító GESZ iroda. Az épület utcai részén található a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet helyi kirendeltsége. 2005-ben elkezdődött és 2 év alatt megvalósult az óvoda teljes korszerűsítése, új tornateremmel, valamint a konyha és a GESZ helyiségeinek bővítése. Ebédlő is épült a kibővített keleti szárnyban.

Tovább haladva a Fő utcán, a Nemesboldogasszonyfai falurészbe vezető úthoz érkezik a látogató. A falu legdinamikusabban fejlődő területe ez, kialakításra került kb. 400 lakótelek, néhányon már el is kezdődött az építkezés. A nemesi falurészen 1999-ben faluházat, majd egy helyreállított tűzoltó szerkocsit avatott a falu. Nemesboldogasszonyfa római katolikus templomát 1936-ban építették, tornyát 1940-ben villám sújtotta. 1994-ben felújították, a községben ingatlan tulajdonnal rendelkező német és osztrák állampolgárok anyagi segítségével.

Visszatérve a faluba, az 1969-ben átadott művelődési ház és klub könyvtár felújított épülete magasodik. Mellette 1984-85-ben új orvosi rendelőt és szolgálati lakást építettek. A turizmus hatása érződik a falukép megváltozásán is. Ezt mutatja az újonnan épült lakóházak mérete is, melyeket vendégfogadásra is alkalmassá tettek, valamint a felépült szálláshelyek. A falu vendégeit és a környék lakosait szolgálja a nagy hagyományokkal rendelkező, 1997-ben felújított Becsali Csárda a keszthelyi út torkolatában. A község lehetőségei vonzzák a befektetőket, így az ingatlanok értéke emelkedik. Több külföldi állampolgár is vásárolt már házat Alsópáhokon.

2003 nyarától horgásztó várja a pecázás szerelmeseit a falu határában, a Keszthelyi út mellett. A tőzeg kitermelés helyén feltöltött, kb. 4 m mély tiszta vizű tó, kulturált kikapcsolódást és jó fogást ígér a látogatóinak. A falu déli végén szintén családias lakó övezet került kialakításra, az 1980-as években. A falu rendezési terve itt is új lakótelkeket jelölt ki, melyeknek most folyik a közművesítése.

A község a további fejlődés érdekében 2007 évben az újonnan megalakult Hévízi Kistérségi Társuláshoz csatlakozott. Felismerve a területfejlesztésben, a turizmus fejlesztésében és a környezetvédelemben rejlő közös érdekeltségeket, a kistérségi fejlesztés lehetőségeit.Híres Alsópáhokiak

Olasz Ferenc. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetések

Nádler László
Olasz Ferenc

A Blasius Info - Gyakori Kérdések oldalának hirdetése. - társkeresők - társkeresés - nemzetközi - külföldi - hirdetések - fényképes - keresztyén - keresztény
Kérdezz bátran, válaszolj okosan!
www.gyakorikerdesek.blasiusinfo.hu
A Blasius Info - Gyakori Kérdések oldalának hirdetése. - keresztény - keresztyén - társkeresés - társkeresők - külföldi - hirdetések - fényképes - nemzetközi
Nem tudod? - Kérdezd meg! Együtt megválaszoljuk!!
www.gyakorikerdesek.blasiusinfo.hu

Regisztráció | Oldaltérkép | E-mail | GYIK | Elfelejtett jelszó


  TÁRSKERESŐINK NÉPSZERŰ SZEMPONTOK SZERINT

 
  Aktivitás: Online társkeresők     Utolsó bejelentkezés     Olvasatlan levelek  
  Vallás: Katolikus társkeresők     Református társkeresők     Evangélikus társkeresők  
  Nemzetközi (ország): Erdély-i társkeresők     Szerbia-i társkeresők     Románia-i társkeresők     Szlovákia-i társkeresők  
  Megye: Szabolcs - Szatmár - Bereg-i társkeresők     Komárom - Esztergom-i társkeresők     Baranya-i társkeresők     Fejér-i társkeresők     Békés-i társkeresők     Tolna-i társkeresők     Pest-i társkeresők     Bács - Kiskun-i társkeresők     Hajdú - Bihar-i társkeresők     Borsod - Abaúj - Zemplén-i társkeresők     Csongrád-i társkeresők     Győr - Moson - Sopron-i társkeresők     Heves-i társkeresők     Nógrád-i társkeresők     Somogy-i társkeresők     Vas-i társkeresők     Zala-i társkeresők     Jász - Nagykun - Szolnok-i társkeresők     Veszprém-i társkeresők  
  Életkor: Fiatal társkeresők     Idős (nyugdíjas)) társkeresők  
  Település: Kecskemét-i társkeresők     Budapest-i társkeresők     Nagyvárad-i társkeresők     Dunaújváros-i társkeresők     Kolozsvár-i társkeresők     Pécs-i társkeresők     Egri társkeresők     Székesfehérvár-i társkeresők     Debrecen-i társkeresők     Vác-i társkeresők     Kiskunfélegyháza-i társkeresők     Brassó-i társkeresők     Miskolc-i társkeresők     Bécs-i társkeresők     Mezőkövesd-i társkeresők     Dabas-i társkeresők     Szederkény-i társkeresők     Győr-i társkeresők     Baja-i társkeresők     Békéscsaba-i társkeresők     Nagykároly-i társkeresők     Szombathely-i társkeresők     Kiskunhalas-i társkeresők     Szigetszentmiklós-i társkeresők    Érd-i társkeresők    Szolnok-i társkeresők    Szeged-i társkeresők    Nyíregyháza-i társkeresők    Gödöllő-i társkeresők    Veszprém-i társkeresők    Kaposvár-i társkeresők    Sopron-i társkeresők  
  Végzettség: Diplomás (értelmiségi) társkeresők  
  Családi állapot: Özvegy társkeresők  
  Testalkat: Duci társkeresők  © Varga Balázs Imre
Ha weblapkészítés akkor Blasius Info!